Høyesteretts kjæremålsutvalg, før 1. januar 2008 betegnelse på Høyesteretts ankeutvalg.