Underdommer, et uttrykk som i eldre språkbruk kunne benyttes om embetsdommer i første instans, nå tingrettsdommer.