Bevisopptak, rettsmøte som holdes for å sikre bevis uten å være en del av hovedforhandlingen i saken. Normalt føres bevis direkte for den dømmende rett. Bevisopptak benyttes der det ikke er adgang til å føre beviset direkte for retten eller der det er nødvendig å sikre beviset fordi det er fare for at beviset ikke vil kunne føres senere. Eksempel: For Høyesterett kan ikke parter og vitner forklare seg direkte. Parter og vitner avgir derfor normalt forklaring ved den stedlige tingretten, som dommeren nedtegner i rettsboken. I utlandet kan bevisopptak skje ved konsulrettene. Nedtegningen av forklaringen kan brukes som dokumentasjon for Høyesterett. Se dokumentasjon.