Justitieråd, i Sverige og Finland tittel for høyesterettsdommere.