Appellabel, (til appellere), i eldre rettspråk brukt om en sak når det var adgang til å bringe den inn til fornyet prøvelse ved en høyere rett. Summa appellabilis ble brukt om den formuesverdi en sivil sak måtte gjelde for at den uten særskilt samtykke kunne bringes inn for høyere rett. Nå brukes uttrykket anke i stedet for appell og ankesum i stedet for summa appellabilis.