Bar, skranke, brukes i rettsspråket om skranken i rettssalen (the prisoner at the bar, tiltalte), også i overført betydning om advokatvirksomhet og advokatstanden (som «skranken» hos oss, barreau i fransk rettsspråk). Sammenlign barrister.