Irma-Mignon-formelen, i internasjonal privatrett et prinsipp som går ut på at en sak med tilknytning til flere stater skal avgjøres etter reglene i det landet som saken har sterkest tilknytning til. Betegnelsen stammer fra en sak som ble avgjort av Norges Høyesterett i 1923, om to norske skip (Irma og Mignon) som kolliderte på en britisk elv. Erstatningsspørsmålet ble avgjort etter norsk rett, fordi Høyesterett mente at saken hadde nærmere tilknytning til Norge enn til Storbritannia.