Prøvesak, betegnelse på de to saker som en advokat må føre for Høyesterett for å få møterett for Høyesterett, dvs. kunne føre saker for Høyesterett. Før lovendring i 1978 gav bestått prøve rett til tittelen høyesterettsadvokat.