Avvisning, en domstols beslutning om å unnlate å behandle en sak fordi en eller flere prosessforutsetninger mangler. Saken hører for eksempel hjemme under en annen domstol. Se prosessforutsetning.