Hovrätt, domstol i Sverige og Finland som er den ordinære mellominstans; tilsvarer i det vesentlige lagmannsretten i Norge.