Intimasjon, innledning, innledende tale. I juridisk språkbruk anvendes ordet om de innledende opplysninger i en dom eller annen rettsavgjørelse om blant annet navnet på parter og prosessfullmektiger.