Vitneutsagn, uttalelse som avgis for retten eller for en offentlig tjenestemann som har fullmakt til å oppta bevis, jf. vitne. Påliteligheten av et vitneutsagn er avhengig av hvor mye vitnet har vært i stand til å oppfatte, hva det har festet seg ved og husker, og evnen til å uttrykke i ord hva det har sett, hørt eller erfart på annen måte. Påliteligheten blir svekket etter som tiden går, ved sterkt følelsesmessig engasjement, ved gjentagelse av vitneutsagnet, ved andre opplevelser eller sterk senere fantasivirksomhet, og ved uheldig utspørring og suggesjon. Barns vitneutsagn må vurderes med særlig varsomhet.