Appell, eldre betegnelse på det å bringe en avgjørelse inn til fornyet prøvelse av en høyere rett. Nå brukes i stedet betegnelsen anke.