Saksomkostninger, i rettsprosessen det samme som sakskostnader, som er den offisielle betegnelsen siden tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 trådte i kraft 1. januar 2008.