Fagdommer, dommer i tingrettene, lagmannsrettene og Arbeidsretten som må ha juridisk embetseksamen, i motsetning til meddommer (lekdommer).