Bevisføring ved hjelp av dokumenter som fremlegges i en rettssak.