Ved tinglysing og lignende registreringsforretninger har dommeren (registerføreren) en undersøkelsesplikt. Dersom dokumentet ikke godtas til tinglysing (registrering), bruktes tidligere uttrykket avvisning, nå bruker man tinglysings(registrerings)nektelse. Se nærmere tinglysing.