Hjemting, det samme som alminnelig verneting. Se verneting.