Formalitetsprosedyre, begrep som noen ganger brukes i juridisk språk om prosedyre som legger vekt på de formelle sider ved en sak mer enn på sakens materielle innhold. Ordet brukes blant annet om innsigelser som går ut på at en rettssak ikke kan fremmes (for eksempel fordi saken ikke er anlagt ved riktig verneting) eller på at enkelte rettergangsskritt ikke kan foretas fordi en eller flere prosessforutsetninger ikke er til stede.