Den Norske Dommerforening, stiftet 1912, sammenslutning av embetsdommere i Norge. Dommerforeningen har til formål å samle landets dommere til felles arbeid for standens interesser og for reformer innen rettslivet. Foreningen er en av medlemsforeningene i Norges Juristforbund. Dommerforeningen har ca. 700 medlemmer (2015), og leder er sorenskriver Ingjerd Thune.