Testabel, som kan eller har rett til å vitne, vitnefør.