fraværsdom

Fraværsdom, dom som avsies dersom en part uteblir fra et rettsmøte eller unnlater å foreta visse prosesshandlinger. Fraværsdom ble innført med tvisteloven av 17. juni 2005, som trådte i kraft 1. januar 2008. Fraværsdom kom da i stedet for den tidligere ordningen med uteblivelsesdom, se uteblivelse.

Det som skiller fraværsdom fra uteblivelsesdom, er at den kan avsies ikke bare hvis en part uteblir fra visse rettsmøter, blant annet hovedforhandling (såkalt møtefravær), men også i noen andre tilfeller. Noen fristoversittelser utløser fraværsdom. For eksempel regnes det som fravær hvis saksøkte ikke inngir tilsvar innen den fristen retten har satt, eller hvis anke ikke inngis i tide. Regler om fraværsdom står i tvisteloven kapittel 16 III.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg