Førstelagmann, leder for en lagmannsrett. En førstelagmann må ha fylt 30 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, jf. domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 §§ 10, 11 og 54. Jf. lagmann og lagdommer.