Rettsmidler, fellesbetegnelse for de midler som partene i sivile saker og straffesaker har til rådighet for å få prøvd på nytt en dom, kjennelse eller beslutning av en domstol.

Det vanlige ordinære rettsmiddel både i sivile saker og straffesaker er anke. Anke erklæres overfor den domstol som har truffet den avgjørelsen som påankes, men anken behandles og avgjøres av ankeinstansen, som vanligvis er domstolen på nivået over den som avsa den opprinnelige avgjørelsen. Følgelig er lagmannsretten ankeinstans for avgjørelser i tingretten, mens Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser i lagmannsretten.

Etter at tvisteloven av 17. juni 2005 trådte i kraft 1. januar 2008 og erstattet den tidligere tvistemålsloven av 13. august 1915, samtidig som det ble gjort endringer i straffeprosessloven av 22. mai 1981, brukes ordet anke enten det er en dom, kjennelse eller beslutning som påankes. Før tvistelovens ikrafttredelse ble kjæremål brukt om det ordinære rettsmiddel mot kjennelser og beslutninger.

I sivile saker regnes også oppfriskning som et ordinært rettsmiddel. Et ekstraordinært rettsmiddel både i sivile saker og straffesaker er gjenåpning (gjenopptakelse). Ved skjønn er rettsmiddelet overskjønn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.