Undersøkelse som foretas for å få klarlagt om en person eller en offentlig myndighet har opptrådt på en måte som kan kritiseres. Foretas som regel av et utvalg som oppnevnes i det enkelte tilfelle.