Hjemvisning, hjemvisning er en beslutning av en overordnet rett (for eksempel lagmannsretten) om å oppheve en avgjørelse av en underordnet rett (for eksempel tingretten) og sende saken tilbake til den underordnede rett for ny behandling. Hjemvisning forekommer også i forvaltningsretten når et overordnet organ, gjerne i forbindelse med klagebehandling, sender en sak tilbake til underordnet organ for ny behandling. For eksempel hender det ikke sjelden at NAV Klageinstans sender en sak tilbake til det lokale NAV-kontor for ny behandling og avgjørelse.