Byskriver, tidligere juridisk embetsmann som utførte bestemte dommeroppgaver som vanligvis ligger til de alminnelige tingretter. Det siste byskriverembetet fantes i i Oslo. Embetet ble fra 2003 slått sammen med Oslo skifterett til Oslo skifterett og byskriverembete, som fra 2006 ble slått sammen med Oslo byfogdembete til én domstol som kalles Oslo byfogdembete.