Sivillovbok, lovbok som omfatter de deler av et lands rett som tradisjonelt blir betegnet som sivilrett eller privatrett. Ifølge Grunnloven av 1814 § 94 skulle det på et av de første Storting etter 1814 vedtas en ny sivillovbok. Dette skjedde aldri, men bestemmelsen ble opprettholdt helt til 2014. Da ble den opphevet i forbindelse med grunnlovsreformen i 2014 fordi den ble vurdert å ikke lenger ha betydning. Se Sivillovbokutvalget.