Duplikk - jus, i rettssaker kort avsluttende innlegg fra saksøktes prosessfullmektig i sivile saker (forutsatt at saksøkers prosessfullmektig først har tatt replikk) og fra forsvareren i straffesaker.