Høyesterettsadvokat, til 1978 tittel for de advokater som hadde rett til å føre saker for Høyesterett. Nå brukes betegnelsen advokat med møterett for Høyesterett. Se advokatur og advokat.