Elven er bielv til Seine fra nord; kommer fra Ardennene på belgisk side av grensen, 315 moh.; renner mot vest, senere sørvest og faller i Seine rett vest for Paris; 302 km hvorav 140 km seilbar. Viktigste tilløp er Aisne fra øst. Kanaler sørover til Aisne og nordover til Sambre og Somme, den siste med forbindelse videre til Scarpe (Canal du Nord).