Monte Carlo, Monaco

Monaco

Faktaboks

Offisielt navn
Principauté de Monaco
Norsk navn
Fyrstedømmet Monaco
Også kjent som

engelsk: Principality of Monaco

Uttale
monˈaco
Hovedstad
Monaco
Statsform
Delvis konstitusjonelt monarki (fyrstedømme)
Statsoverhode
Albert 2
Statsminister
Pierre Dartout
Landareal
2,0 km²
Totalareal
2,084 km²
Innbyggertall
39 180 (Monaco Statistics IMSEE, 2021)
Offisielt/offisielle språk
Fransk
Religion
Katolsk kristendom
Nasjonaldag
19. november
Valuta
Euro
Nasjonalsang
Hymne Monégasque
Flagg
Riksvåpen

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Monaco (hovedkart)

Monaco

Av /Store norske leksikon ※.
Monaco, plassering
Monaco (mørkegrønt) ligger i Europa (lysegrønt).
Monaco, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Monaco er et fyrstedømme ved Middelhavet, omgitt av Frankrike på tre sider. Det ligger omkring 15 kilometer øst for Nice, og nær den italienske grensen. Monaco er verdens nest minste land etter Vatikanstaten og verdens minste land med en kystlinje.

Siden 1297 har Monaco vært styrt av fyrster av huset Grimaldi, opprinnelig en familie fra Genova. Vatikanstaten og verdens minste land med en kystlinje. Nåværende overhode er fyrst Albert 2. Fyrstedømmet har tollunion og andre spesielle tilknytningsordninger med Frankrike.

Landets navn kommer av gresk: ‘Monoikos’, ‘som bor alene’. Havnebyen Monaco het på latin ‘Portus Hercules Monoedci’, ‘Den aleneboende Herakles’ havn’.

Nasjonalsang er ‘Principauté Monaco, mon patrie’ (‘Fyrstedømmet Monaco, mitt fedreland’). Den kalles ‘Hymne Monègasque’.

Geografi og miljø

Monte Carlo, Monaco
Monte Carlo, Monaco
Av .

Monaco ligger på de nederste skråningene av det franske departementet Alpes-Maritimes (Havalpene), ved den franske rivieraen (Côte d’Azur). Bredden varierer mellom 349 og 1700 meter. Landegrensen måler 4,4 kilometer, og kystlinjen er 4,9 kilometer lang. Det høyeste punktet, som er 162 meter over havet, er Chemin des Révoires.

Ifølge Monacos offisielle statistiske oppgave fra 2021 er fyrstedømmet inndelt i ni distrikter: La Condamine (forretningssenter og havneområde), Monaco-Ville (gamlebyen), Monte Carlo (det betydeligste boligområde) og Fontvieille (et område som er innvunnet fra havet, med nyere bebyggelse, industri og havn), samt La Rousse, Larvotte, Jardin Exotique, Les Moneghetti og Ravin Sainte-Dévote.

Monaco utgjør et sammenhengende byområde på begge sider av den vel beskyttede havnen, og består av flere selvstendige byer: hovedstaden Monaco-Ville, La Condamine og Monte Carlo. Hovedstaden ligger på en 60 meter høy kalksteinsklippe. Her ligger slottet (et kastell fra 1200-tallet, som ble utvidet på 1500-tallet), katedralen og de oseanografiske og antropologiske museer, det første med et berømt akvarium. På motsatt side av havnen ligger Monte Carlo med sitt berømte spillekasino, opera, hoteller, villaer og parker.

Landet har middelhavsklima med varme og tørre somrer, og milde og regnfulle vintrer. Januar er kaldeste måned med en middeltemperatur på 10 °C. Frost og snøfall forekommer svært sjelden. Juli-august er varmest med en middeltemperatur på 24 °C.

Det er cirka 800 millimeter nedbør årlig. Mer enn 100 millimeter av nedbøren faller i oktober-desember. Om sommeren er luften temperert av havbris, særlig om natten. Fjellene beskytter mot kalde vinder fra nord.

Monaco har en rik vegetasjon med blant annet aloer, palmer, tamarisker og mimosaer. Jardin Exotique de Monaco har en stor samling av kaktusarter. Prinsesse Graces rosehage har mer enn 150 rosesorter. Det er også en japansk hage med pinje- og oliventrær.

Det er ni arter av ville pattedyr, hvorav tre hvalarter ved kysten (delfin, stripedelfin og finnhval). Av landpattedyr kan tremus, pinnsvin, rødrev og rådyr nevnes.

Det er observert 105 fuglearter, blant annet råkefuglene isfugl, bieter og hærfugl, samt nattergal, vandrefalk og fiskeørn, to reptilarter og to amfibiearter. Av insekter er det påvist cirka 330 billearter.

Folk og samfunn

Bare 24,5 prosent av landets innbyggere er monegaskere. Franskmenn utgjør 28,4 prosent av befolkningen, 18,7 prosent er italienere og 7,5 prosent er briter. Resten er innvandrere fra mer enn 100 nasjoner, herunder sveitsere, tyskere, amerikanere og russere (2021). Monaco er verdens tettest befolkede land.

Fransk er offisielt språk. Det tales også italiensk og monegaskisk, som er et italiensk-provençalsk blandingsspråk.

Romersk-katolsk kristendom er offisiell religion. 90 prosent av befolkningen bekjenner seg til denne. Andre viktige trossamfunn er den anglikanske kirke og den reformerte kirke.

I henhold til Monacos folketelling fra 2021 er forventet levealder ved fødsel for monegaskere 86,7 år. Gjennomsnittsalderen for monegaskerne er 44,5 år, og nesten 15 prosent er eldre enn 75 år.

Stat og politikk

Albert 2
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Monaco er et fyrstedømme som styres av Grimaldi-familien. Fyrstestatusen går i arv i familien. Siden 2005 er det også kvinnelig arverett.

Den utøvende myndighet utøves under fyrsten av en regjering på fire medlemmer, ledet av en statsminister. Den lovgivende myndighet deles av fyrsten og et nasjonalråd med 24 medlemmer fordelt på to kamre, og valgt i allmenne valg for fem år. Til tross for at fyrsten er en konstitusjonell monark i et representativt demokrati, har han stor makt. Monaco har ikke politiske partier, men kandidater på lister. Bare monegaskiske borgere har stemmerett.

Monacos forsvar består av 255 soldater som er livvakter for fyrsten og beskytter palasset; denne hæren er verdens tredje minste. Landet er ellers avhengig av Frankrikes forsvar. Monaco mangler marine og flystyrke, men har en av verdens største politistyrker i forhold til antallet innbyggere.

I 1993 ble Monaco medlem av FN og flere av FNs organisasjoner, og av Europarådet i 2004. Monaco er medlem av OSSE, men ikke av EU. Fra 1865 har Monaco stått i tollunion med Frankrike.

Historie

Monaco (Forfatning og politisk system)

Grimaldi-familiens palass ligger i Monaco-Ville, på klippen Le Rocher. Palassanlegget sees nærmest murene i forgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Det er funnet 300 000 år gamle spor etter menneskelig bosetning i en hule. I oldtiden var Monaco havn og handelsplass for fønikere, grekere og romere. Fra år 980 har Monaco tilhørt den genovesiske fyrsteslekten Grimaldi. Siden 1297 har denne slekten styrt området som et fyrstedømme og i lange perioder med Frankrike som beskyttende makt.

I perioden 1793-1814 var Monaco en del av Frankrike, og i 1815 ble det et protektorat under Sardinia. I 1861 ble Monaco alliert med Frankrike og en tollunion ble opprettet i 1865. Samme år ble inntektsskatt avviklet takket være de store inntektene fra spillekasinoet som ble opprettet i 1858.

Fyrsten styrte eneveldig til 1911, da Monaco fikk sin første grunnlov. I 1943 okkuperte først Italia, og deretter den tyske Wehrmacht landet, og deportasjon av den jødiske befolkningen begynte.

I 1959 oppløste fyrst Rainier 3 forfatningen av 1911 og oppløste de folkevalgte organene. Monaco fikk verdens oppmerksomhet da han i 1956 giftet seg med den amerikanske skuespillerinnen Grace Kelly. I 1962 måtte fyrsten, på grunn av forholdet til Frankrike, gjenopprette de folkevalgte organene og innføre en konstitusjonell forfatning. I 1963 blokkerte den franske presidenten Charles de Gaulle Monaco i harme over at landet var et skattefritt sted for franske borgere. Forholdet til Frankrike, blant annet med hensyn til beskatning, ble regulert senere samme år.

I 2005 døde Rainier 3 og sønnen Albert 2 etterfulgte ham som fyrste.

Økonomi og næringsliv

Det berømte spillekasinoet i Monte Carlo.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Monacos bruttonasjonalprodukt (BNP) beløp seg til 7,27 milliarder euro i 2021. I perioden fra 2011 til 2021 var den årlige gjennomsnittlige veksten i BNP på 4,4 prosent. BNP per innbygger var i 2021 på 81 710 euro. Dette er høyere enn alle de 27 EU-landene, med unntak av Luxembourg som i 2021 hadde et BNP per innbygger på 84 490 euro.

Monacos innbyggere betaler ikke inntekts- og formuesskatt, og selskapsskatten er lav. Etter internasjonalt press har Monacos myndigheter styrket arbeidet for å få fjernet hvitvasking av penger.

Landet er et viktig bank- og finanssentrum. Staten eier kasinoet. Turismen er av stor betydning for landets økonomi. I Fontvieille er det lettindustri. Produksjonen omfatter blant annet legemidler, kosmetikk, øl og sjokolade, samt elektrisk og elektronisk utstyr. La Condamine er handelskvarter. Fiske og jordbruk er ubetydelig.

I 2002 ble euro landets valuta. I lys av Monacos tollunion med Frankrike registreres ikke samhandelen mellom de to landene i de oppgavene over eksport og import som publiseres av Monacos statistiske byrå. Byråets oversikt viser at Monacos eksport i 2021 utgjorde 1153 millioner euro, mens importen beløp seg til 1787 millioner euro. Landet hadde med dette et underskudd i handelsbalansen med utlandet på 634 millioner euro i 2021. 79,8 prosent av landets eksport i 2021 var til andre europeiske land, mens 76,2 prosent av importen da var fra andre europeiske land.

Kunnskap og kultur

Monaco Grand Prix

Monaco Grand Prix er en stor begivenhet for landets innbyggere. Kartskissen viser hvordan det årlige bilracet går gjennom Monacos gater.

Av /Store norske leksikon ※.

Skolepliktig alder er 6–16 år. Det er femårig barneskole, fireårig ungdomsskole og treårig videregående skole. International University of Monaco er engelskspråklig.

Det utkommer flere aviser, blant annet «Il Corriere di Monaco», «Journal de Monaco», «Monaco Zeitung» og «Monaco Times». Dessuten leses franske og italienske aviser. Avisen «Nice-Matin» har en egen Monaco-utgave.

Radio Monte Carlo sender på fransk og Radio Monte Carlo Network på italiensk. Radio Monaco er en kommersiell stasjon. Det er flere radiostasjoner og fem fjernsynsstasjoner (2013). En av disse, TMC, er et søsterselskap av Radio Monte Carlo.

Monte Carlos filharmoniske orkester ble grunnlagt i 1863. Den berømte fransk-monegaskiske komponisten og poeten Léo Ferré (1916–1993) ble født i Monaco. Moderne komponister er Didier Mourian (1953–) med elektronisk musikk og som også er sanger samt Marc Giacone (1954–) med blant annet orgelmusikk.

En pioner innen monegassisk litteratur er Louis Notari (1879-1961). Han skrev teksten til nasjonalsangen og regnes som den fremste forfatteren som skriver på monegaskisk.

Landets mest kjente skulptør er François Joseph Bosio (1769-1845) og den mest kjente arkitekten er Julien Médecin (født 1894 – ukjent dødsår).

Monaco Grand Prix er et racerbilløp i Monte Carlo. Det har vært arrangert årlig siden 1922. Løpet går i trange gater på verdens korteste Grand Prix-bane. Rundelengden er litt over 3300 meter.

Monte Carlo Rally har vært arrangert årlig siden 1911, unntatt 1913–1923, 1940–1948, 1957 og 1974.

Fotballklubben Monaco FC spiller i den franske toppdivisjonen Ligue 1.

Monaco Marathon er det eneste maratonløpet i verden gjennom tre land (Monaco, Frankrike og Italia). En annen årlig begivenhet er Ironman 70.3 triatlon Monaco, som omfatter svømming (1,9 kilometer), sykling (90 kilometer) og løping (21,1 kilometer).

Monaco og Norge

Doplomatiske og konsulære forbindelser

Norges ambassadør i Paris er sideakkreditert til Monaco, hvor det er et honorært norsk generalkonsulat. Monaco har et honorært konsulat i Oslo.

Samhandel

Samhandelen mellom Norge og Monaco er meget begrenset. Norges eksport til Monaco utgjorde i 2022 22 millioner kroner, mens importen beløp seg til ni millioner kroner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg