Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Bamble er en kommune i Telemark fylke, ligger på sørvestsiden av Langesundsfjorden–Frierfjorden og grenser til kommunene Kragerø, Drangedal, Skien og Porsgrunn.

Kommunen omfatter siden 1964 de tidligere kommunene Bamble, Langesund og Stathelle.

Naturen preges av et skogkledd, småkupert grunnfjellslandskap med sterk innskåret kystlinje og skjærgård utenfor. Ved Langesundsfjorden har det geologiske Oslofeltet sin sørgrense, og her finnes kalkstein og skifer. Bamble har mange steder interessante mineralforekomster (blant annet sink, bly, nikkel og uran), men det drives i dag ingen bergverksdrift i kommunen. Bambles grunnfjellsområder har gitt navn til Bamblefeltet.

Folketallet i kommunen var økende fra begynnelsen av 1900-tallet, med en spesielt sterk økning i forbindelse med nyetablering av petrokjemisk industri i slutten av 1970-årene. I perioden 1995–2015 har det imidlertid bare vært mindre endringer i kommunens innbyggertall. I 2015 var det 14 140 innbyggere i kommunen, mot 14 026 i 1995. Fra 2015 til 2016 ble antall innbyggere ytterligere redusert med 0,4 prosent mot en økning på 0,3 prosent for fylket som helhet. I 2016 bodde 10 126 personer av de 92 001 innbyggerne i tettstedet Porsgrunn/Skien i Bamble kommune. Tettstedet Herre ligger ved Rafnes ved Frierfjorden.

Kommunen opplevde tidlig ekspansjon i sjøfart, handel og industri med utgangspunkt i Langesund og Stathelle. En tidlig industriperiode var basert på treforedlingen på Herre. Nikkelforekomstene i kommunen er blitt utvunnet i korte perioder.

Bambles lange tradisjoner som industrikommune gikk inn i en ny epoke da de store petrokjemiske anleggene stod ferdige på Rafnes i 1977–1979. Produksjonsanleggene omfatter etylenfabrikk, vinylkloridfabrikk og klorfabrikk, foruten fabrikker for produksjon av plastråvarer.

I 2013 utgjorde jordbruksarealet 7 754 dekar. Av dette ble 615 dekar benyttet for poteter, 579 dekar for hvete, 411 dekar for bygg, 310 dekar for hvete og 5 641 dekar for eng, slått og beite. I 2015 utgjorde skogsavvirkningen 36 130 kubikkmeter. Av dette utgjorde gran 28 478 kubikkmeter, furu 7 324 kubikkmeter og løv 323 kubikkmeter.

E18, som går gjennom Bamble, kommer inn i kommunen nordfra; ny motorveibro (Grenlandsbrua) erstattet i 1996 Brevikbroen (fra 1962). Fra Stathelle går fylkesvei 352 til Langesund og fylkesvei 353 over Herre til Skien. Båtforbindelse Langesund–Helgeroa.

Bamble hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Bamble kommune tilsvarer de fire soknene Bamble, Herre, Langesund og Stathelle i Bamble prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Bamble til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Bamble kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 25 grunnkretser:

 • Herre: Herre
 • Midt-Bamble: Asdal, Torsdal-Nenset, Findal, Omborsnes, Stein
 • Stathelle: Stathelle, Krabberødstrand, Krabberød, Eikstrand, Eik, Grasmyr
 • Langesund: Vaterland, Sota, Slaattenes, Skarpenord, Fagerheim, Nustad
 • Vest-Bamble: Rørholt, Dørdal, Bleikelia, Rønholt, Valle, Kjørstad, Brevikstrand

Langesund var tollsted i 1570–1962 og ladested fra 1680, og er en gammel trelasthavn med lange skipsbyggertradisjoner. Stathelle er ladested fra 1774, også med handels- og sjøfartstradisjoner.

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har et gull ror mot en blå bakgrunn, og symboliserer kommunens sterke tilknytning til sjøen.

Navnet Bamble har usikker bakgrunn; kan slekte på nynorsk bembel, ‘stor mage’, og kan ha vært navn på en høyde.

 • Folkestad, Gunnar K.: Bamble herred, 1930
 • Folkestad, Gunnar K.: Jubileumsskriftet for Bamble kommune 1837–1937, 1936
 • Lund-Tangen, Jac: Fra Langesunds historie, ny utg., 1994, Finn boken
 • Schilbred, Cornelius Severin & Z. Zakariassen: Bygdebok for Bamble, 1968–75, 2 b.
 • Sem, Gunnar, red.: Bygd og by i 1000 år, 1988 («Bamble historielags jubileumsskrift 1988»), Finn boken
 • Sem, Gunnar: Dette er Bamble, 1999, Finn boken
 • Sem, Gunnar: Stathelle, 1974–2004, 2 b.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.