Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Siljan. Landskap med kirken og prestegården.

KF-arkiv. fri

Siljan er en kommune i Telemark fylke, lengst sørøst i fylket. Kommunen grenser mot Vestfold (Lardal og Larvik) i øst, mot Buskerud (Kongsberg) i nord, mot Skien i vest og Porsgrunn i sør.

Siljan omfatter det meste av Siljanvassdraget, som har utløp i Farris. Vassdraget danner en rekke små innsjøer og fosser. Berggrunnen tilhører Oslofeltets syenitter med et lavaparti i nord som gir et kupert terreng med god skogbunn. De høyeste åsene er vel 600 moh. Nordre Bølene på grensen til Skien i nordvest er cirka 650 moh. Dalen er for det meste trang, men vider seg ut nede i hovedbygda, hvor det også er en del marin leire og sand.

Antall innbyggere i kommunen ble redusert fra 2361 i 2015 til 2335 i 2016. Dette representerte en reduksjon på 1,1 prosent mot en økning på 0,3 prosent for fylket som helhet. Tettstedet Siljan som i 2016 hadde  801 innbyggere, er kommunens administrasjonssenter. Bosetningen har sitt tyngdepunkt i dette tettstedet, men følger ellers dalføret nordover til Hogstadgrenda og sørover til Moholt. Her finner en kommunens andre tettsted, Snurråsen, ved Siljan kirke.

Jordbrulksarealet utgjorde i 2013 i alt 6231 daa. Dette arealet ble benyttet for (areal i parentes): bygg (842 daa), havre (756 daa) hvete (473 daa) og eng/slått/beite (3668 daa). Skogsavvirkningen i 2015 var på 22 289 m³. Av dette utgjorde gran 21 642 m³, furu 431 m³ og løv 216 m³. Nesten all skogen i kommunen tilhører Fritzøe Skoger i Larvik. For øvrig er det i kommunen noe metallvareindustri.

Siljan er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 82 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen. Høyeste fallhøyde er 81 meter.

Fv. 32 fra Eidanger i Porsgrunn til Lågendalen krysser sentrum i bygda. Veien er en del av den korteste veiforbindelsen Skien–Oslo.

Siljan hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med BambleDrangedalKragerøPorsgrunn og Skien.

Siljan kommune tilsvarer soknet Siljan i Skien prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Siljan til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Siljan kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Grorud, Oppdalen, Skilbred/Holte, Bakkane/Solvika, Kløverød, Øverbø, Gurholt, Serkland og Austad/Moholt.

Siljan kirke fra 1100-tallet har kalkmalerier både fra middelalderen og 1600-tallet. Siljuhaugen nord for kirken er en kunstig opplagt haug, som trolig er fra 300-tallet. Moholt Jernverk i Ytre Siljan var i drift i perioden 1731–1867. Det finnes blant annet rester av en masovn og en kullkjeller. Steingravene på Siljanheia skal være cirka 5000 år gamle. Grorud kapell helt nord i kommunen ble innviet i 1941.

Kommunevåpenet som ble godkjent i 1989, har tre opprette sølv sagblad mot en grønn bakgrunn. Det symboliserer sagbruk og tømmerfløting.

Navnet hører visstnok sammen med trenavnet selje.

  • Bakken, Asbjørn: Siljan: gårdene, slektene, trekk fra bygdelivet, 1969–75, Finn boken
  • Fra Skrim til Farris, Siljan historielag, 1990-, 6 b.
  • Valle, Øyvind & Tor Kjetil Gardåsen: Siljanbilder: glimt fra bygdas kulturhistorie, 1989, isbn 82-90692-07-2, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.