Faktaboks

Etymologi

Opprinnelig navnet på prestegården. Kan komme av sil, 'stilleflytende del av elv', eller av trenavnet selje.

Administrasjonssenter
Siljan
Fylke
Telemark
Innbyggertall
2 382 (2024)
Landareal
202 km²
Høyeste fjell
Nordre Bølene (649 moh.)
Målform
bokmål
Kommunenummer
4010 (fra 2024, tidl. 3812 og 0811)

Kommunevåpen

Siljan. Landskap med kirken og prestegården.

.
Lisens: fri

Siljan er en kommune i Telemark fylke. Kommunen grenser mot Larvik i øst, mot Kongsberg i nord, mot Skien i vest og mot Porsgrunn i sør. Til 1911 het kommunen Slemdal.

Natur

Arealfordeling
Arealfordeling
Lisens: CC BY SA 3.0

Siljan omfatter det meste av Siljanvassdraget, som har utløp i Farris. Vassdraget danner en rekke små innsjøer og fosser.

Berggrunnen tilhører Oslofeltets syenitter med et lavaparti i nord som gir et kupert terreng med god skogbunn. De høyeste åsene er vel 600 meter over havet. Nordre Bølene på grensen til Skien i nordvest er cirka 650 meter over havet. Dalen er for det meste trang, men vider seg ut nede i hovedbygda, hvor det også er en del marin leire og sand.

Mindre enn én prosent av kommunens areal er verna som naturreservat.

Befolkning og bosetning

Folketall
Folketallet i Siljan 1960-2023.
Folketall
Lisens: CC BY SA 3.0

Bosetningen har sitt tyngdepunkt i Siljan tettsted, men følger ellers dalføret nordover til Hogstadgrenda og sørover til Moholt.

Kommunen hadde en viss vekst i folketallet fram til 2010. I tiårsperioden 2015–2024 økte folketallet med 0,9 prosent, mot 3,0 prosent i Telemark fylke.

Tettsteder

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det tre tettsteder i Siljan. Tettstedene er til sammen 1,0 km², og omfatter 1 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Siljan 867 36 % 0,7 km²
Snurråsen 261 11 % 0,2 km²
Øverbø 246 10 % 0,2 km²
Sum 1 374 58 % 1,0 km²

* Andelen av innbyggerne i Siljan kommune som bor i tettstedet.

Næringsliv

Arbeidsplasser i Siljan (2023)
Av /SSB.
Lisens: CC BY 2.0

Siljan er en pendlerkommune. I 2023 hadde Siljan en netto utpendling på 700 personer, svarende til 60 prosent av de sysselsatte, de fleste til Skien og Porsgrunn.

Jordbruksarealet i kommunen er på 7000 dekar. Om lag en tredel av arealet nyttes til kornproduksjon. Skogavvirkningen i 2020 var på 29 514 kubikkmeter. Av dette utgjorde gran 26 829 kubikkmeter, furu 2250 kubikkmeter og løv 435 kubikkmeter. Nesten all skog i kommunen tilhører Fritzøe Skoger i Larvik. For øvrig er det i kommunen noe metallvareindustri.

Siljan har relativt beskjeden vannkraftproduksjon. De fire vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 80,3 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Hogstad (i drift fra 1913), som står for omtrent halvparten av vannkraftproduksjonen. Andre viktige kraftverk er Kiste (1917) og Toklev (1921). Skagerak Kraft er hovedeier av alle kraftverkene i kommunen.

Samferdsel

Fylkesveg 32 fra Eidanger i Porsgrunn til Lågendalen går gjennom sentrum i bygda. Veien er en del av den korteste veiforbindelsen mellom Skien og Oslo.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Kart: Siljan kommune i Telemark

Siljan kommune i Telemark fylke.

Kart: Siljan kommune i Telemark
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Siljan hører til Sør-Øst politidistrikt, Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien.

Siljan kommune tilsvarer soknet Siljan i Skien prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Siljan til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

Delområder og grunnkretser i Siljan

For statistiske formål er Siljan kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen ni grunnkretser: Grorud, Oppdalen, Skilbred/Holte, Bakkane/Solvika, Kløverød, Øverbø, Gurholt, Serkland og Austad/Moholt.

Historikk og kultur

Siljan kirke fra 1100-tallet har kalkmalerier både fra middelalderen og 1600-tallet. Siljuhaugen nord for kirken er en kunstig opplagt haug som trolig er fra 300-tallet. Moholt Jernverk i Ytre Siljan var i drift i perioden 1731–1867. Det finnes blant annet rester av en masovn og en kullkjeller. Steingravene på Siljanheia skal være cirka 5000 år gamle. Grorud kapell helt nord i kommunen ble innviet i 1941.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet, som ble godkjent i 1989, har tre opprette sølvfargede sagblad mot en grønn bakgrunn. Dette symboliserer sagbruk og tømmerfløting.

Kart

Kart over Siljan kommune
Kart over Siljan kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bakken, Asbjørn: Siljan: gårdene, slektene, trekk fra bygdelivet, 1969–1975.
  • Fra Skrim til Farris, Siljan historielag, 1990-, 6 bind.
  • Valle, Øyvind og Gardåsen, Tor Kjetil: Siljanbilder: glimt fra bygdas kulturhistorie, 1989.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg