Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Siljan er en kommune i Telemark fylke, lengst sørøst i fylket. Kommunen grenser mot Vestfold (Lardal og Larvik) i øst, mot Buskerud (Kongsberg) i nord, mot Skien i vest og Porsgrunn i sør.

Siljan omfatter det meste av Siljanvassdraget, som har utløp i Farris. Vassdraget danner en rekke små innsjøer og fosser. Berggrunnen tilhører Oslofeltets syenitter med et lavaparti i nord som gir et kupert terreng med god skogbunn. De høyeste åsene er vel 600 moh. Nordre Bølene på grensen til Skien i nordvest er cirka 650 moh. Dalen er for det meste trang, men vider seg ut nede i hovedbygda, hvor det også er en del marin leire og sand.

Antall innbyggere i kommunen ble redusert fra 2361 i 2015 til 2335 i 2016. Dette representerte en reduksjon på 1,1 prosent mot en økning på 0,3 prosent for fylket som helhet. Tettstedet Siljan som i 2016 hadde  801 innbyggere, er kommunens administrasjonssenter. Bosetningen har sitt tyngdepunkt i dette tettstedet, men følger ellers dalføret nordover til Hogstadgrenda og sørover til Moholt. Her finner en kommunens andre tettsted, Snurråsen, ved Siljan kirke.

Jordbrulksarealet utgjorde i 2013 i alt 6231 daa. Dette arealet ble benyttet for (areal i parentes): bygg (842 daa), havre (756 daa) hvete (473 daa) og eng/slått/beite (3668 daa). Skogsavvirkningen i 2015 var på 22 289 m³. Av dette utgjorde gran 21 642 m³, furu 431 m³ og løv 216 m³. Nesten all skogen i kommunen tilhører Fritzøe Skoger i Larvik. For øvrig er det i kommunen noe metallvareindustri.

Siljan er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 82 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen. Høyeste fallhøyde er 81 meter.

Fv. 32 fra Eidanger i Porsgrunn til Lågendalen krysser sentrum i bygda. Veien er en del av den korteste veiforbindelsen Skien–Oslo.

Siljan hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med BambleDrangedalKragerøPorsgrunn og Skien.

Siljan kommune tilsvarer soknet Siljan i Skien prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Siljan til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Siljan kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Grorud, Oppdalen, Skilbred/Holte, Bakkane/Solvika, Kløverød, Øverbø, Gurholt, Serkland og Austad/Moholt.

Siljan kirke fra 1100-tallet har kalkmalerier både fra middelalderen og 1600-tallet. Siljuhaugen nord for kirken er en kunstig opplagt haug, som trolig er fra 300-tallet. Moholt Jernverk i Ytre Siljan var i drift i perioden 1731–1867. Det finnes blant annet rester av en masovn og en kullkjeller. Steingravene på Siljanheia skal være cirka 5000 år gamle. Grorud kapell helt nord i kommunen ble innviet i 1941.

Kommunevåpenet som ble godkjent i 1989, har tre opprette sølv sagblad mot en grønn bakgrunn. Det symboliserer sagbruk og tømmerfløting.

Navnet hører visstnok sammen med trenavnet selje.

  • Bakken, Asbjørn: Siljan: gårdene, slektene, trekk fra bygdelivet, 1969–75, Finn boken
  • Fra Skrim til Farris, Siljan historielag, 1990-, 6 b.
  • Valle, Øyvind & Tor Kjetil Gardåsen: Siljanbilder: glimt fra bygdas kulturhistorie, 1989, isbn 82-90692-07-2, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.