Vitenskap og forskning i Frankrike

Artikkelstart

Frankrike er blant landene i Europa som satser mest på forskning og utvikling, og er blant landene i verden med flest vitenskapelige publikasjoner. Forskningsutgiftene i landet utgjorde i 2011 2,23 % av bruttonasjonalproduktet, noe som tilsvarte omtrent 45 milliarder euro. Omtrent 60 % av forsknings- og utviklingsvirksomheten (FoU) skjer i det private næringslivet, mens rundt 40 % finansieres av det offentlige.

Forskningen i Frankrike er ikke bare konsentrert til universitetene, men i stor grad også til offentlige forskningsinstitusjoner, og da særlig Centre national de la recherche scientifique (CNRS), med hovedkontor i Paris og med forskningsstasjoner over hele landet. CNRS er et forskningsråd for grunnforskningen med over 30 000 ansatte, som kontrollerer over 1300 forskningssentre og forskningslaboratorier innen alle vitenskapelige områder og har stor innflytelse over grunnforskningen. Andre offentlige organer for forskning som spiller en viktig rolle er Centre national d'études spatiales (CNES) for romforskning, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) for forskning innen atomenergi og alternativ energi, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) for medisinsk forskning og Institut national de la recherche agronomique (INRA) for jordbruksforskning.

Historikk

Frankrike har en lang vitenskapelig tradisjon, og har i mange perioder spilt en sentral rolle i europeisk forskning og vitenskap.

Den vitenskapelige tradisjonen i Frankrike kan spores tilbake til middelalderen, der vitenskap for en stor del var knyttet enten til universitetene, til kirken eller til mesener som finansierte virksomheten. Fra 1500-tallet skjøt den vitenskapelige utviklingen fart, blant annet med opprettelsen av Collège de France i 1530. De mange akademiene som oppstod på 1600-tallet, blant dem Académie française, vitnet om en økende interesse for vitenskap, og denne interessen fortsatte gjennom opplysningstiden på 1700-tallet. På 1800-tallet ble forskningen i større grad profesjonalisert, og det ble etter hvert vanlig at det offentlige organiserte og finansierte vitenskapelig virksomhet.

På 1900-tallet ble en stor del av forskningen konsentrert om offentlige forskningsorganisasjoner, først og fremst Centre national de la recherche scientifique (CNRS), som ble opprettet i 1939. I andre halvdel av 1900-tallet ble det etablert mange nye universiteter i Frankrike, som følge av en kraftig økning av antall studenter. Etter 2000 har det blitt etablert en rekke nye forskningssentre knyttet til universitetene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg