Alliance for Progress, utviklingsplan for Sør-Amerika, se Fremskrittsalliansen.