Nazca-keramikk.
Nazca-kriger med troféhode.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Nazca er navnet på en før-inka kultur på Perus sørkyst fra tiden mellom år 100 fvt og 800 vt. Den er særlig kjent for de såkalte Nazca-linjene, et nettverk av geoglyfer med linjer og stiliserte dyr i fjellsidene rundt dalen der kulturen utviklet seg. Nazca er også navnet på en provins og denne provinsens hovedstad i departementet Ica i Peru.

Faktaboks

Også kjent som

nasca

Historie

Sjaktgrav med mumie. Nazcakultur.
Sjaktgrav med mumifisert kvinne, fra nazcakultur. De gravlagte er alltid sittende og svøpt i lange tekstiler. Med seg har de figurer og husgeråd av keramikk. Tekstilene er godt bevart, svært forseggjorte og antyder at kvinner hadde en selvstendig posisjon i samfunnet. De forteller også om et liv etter døden.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Nazca ligger 400 km sør for Lima, i en av jordens tørreste ørkener, 50 km fra kysten av Stillehavet og ved bredden av Río Grande de Nazca som renner ned fra 4000 meters høyde i Andesfjellene. Ved Nazca fører elva vann sjelden mer enn 40 dager i året. Det meste av vannet er bare tilgjengelig som grunnvann 4-5 meter under bakken. For rundt 2000 år siden begynte nazcaene å bygge ut et omfattende nettverk av underjordiske akvedukter (puquio på quechua) og cisterner (cocha på quechua) som ga grunnlag for et intensivt irrigasjonsjordbruk i dalbunnen. Dette vannoppsamlingssystemet er stadig i bruk.

Arkeologisk er Nazca en av de tidlige kulturene i Peru, omtrent samtidig med Moche-kulturen lengre nord på Stillehavs-kysten og noe tidligere enn Wari-Tiwanaku som dominerte det søndre Andes rundt år 1000. I noen grad overlapper Nazca med sin forgjenger Topará eller Paracas-kulturen, som hadde sin blomstringstid mellom 1200 og 100 fvt i Ica-dalen noe lenger nord.

Det meste av det vi vet om Nazca-samfunnet (samt Topará) er basert på utgravinger av boplasser, nekropoliser og 20-30 m høye pyramider samlet i seremonisenteret Cahuachi, foruten analyser av svært rike funn av tekstiler og keramikk. I det tørre klimaet er alle funn svært godt bevart. Tekstilene vitner om meget sofistikerte vev-teknikker med råmateriale fra bomull og ull fra andinske kameldyr (lama, alpakka, vicuña). Mumier fra tallrike sjaktgraver er svøpt i fint tøy med raffinerte mønstre. Ved siden av mumiene ble det lagt mangefargede og forseggjorte keramikkgjenstander. Mens det fineste tøyet gjerne stammer fra Topará, er den fineste keramikken oftest fra Nazca.

Samfunn

Spiral som leder vann til underjordisk akvedukt.
Spiral som leder vann fra elveløp ned til underjordisk akvedukt. I Nazcadalen er 1500 år gamle vanningsanlegg fremdeles i bruk. Bildet er tatt i 2008.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Nazca-samfunnet besto av spredte og ofte befestede bosetninger langs elveløpene. Husene var bygd av adobe. Lenge trodde arkeologer at Cahuachi, som består av 40 tempelplattformer spredt over 150 hektar, var et urbant sentrum i en Nazca-stat. Nå mener man at de store mengdene med potteskår, offergaver og graver i dette området er rester etter årlige felles ritualer og markeder. Det er få spor etter permanent bosetning i Cahuachi. Det er heller ingen andre spor etter noen sentralmakt i dalen. Man mener at samfunnet besto av en samling små høvding-dømmer som lå i stadig innbyrdes strid.

Bildene på vevnadene og keramikken forteller om en mytologi med kraftfulle dyrelignende guddommer og sjamanisme (med flygende, menneskelignende vesener) samt om et samfunn preget av krig. I graven har menn ofte med seg krympede hoder, troféer fra vellykkede raid mot andre bosetninger. Mumiene bærer dessuten ofte hodeplagg av fjær av fugler fra jungelen på den andre siden av Andes. Sammen med ullen i tekstilene må slike gjenstander ha kommet gjennom vidstrakte handelsnettverk. Cahuachi kan ha vært et valfartssted for hele regionen. Lokalt er tempelkomplekset et knutepunkt for mange av nazcalinjene.

Nazcaene dyrket bønner, mais, squash, søtpoteter og maniok, i tillegg til nyttevekster som bomull og kalebass. Kaktus-ekstrakter ble utnyttet som kilde til hallusinogene stoffer. Dessuten var fisk og sjømat viktig. Samfunnet later til å ha vært ganske egalitært, men med forskjeller mellom religiøse spesialister, jordbrukere, fiskere, tilvirkere av tekstiler og keramikk og gullsmeder, samt musikere. Alle disse yrkesgruppene er representert i rituelle sammenhenger, som for eksempel prosesjoner.

Det samlede folketallet i dalen da kulturen nådde sitt høydepunkt rundt år 500 er anslått til 25 000. Størrelsen på seremonisenteret Cahuachi og omfanget av handelen utad forteller imidlertid om et samfunn som strakk seg utover en samling jordbruksbosetninger.

Mellom år 550 og 750 synker folketallet og Cahuachi forfaller. Nedgangen faller sammen med forlengede tørkeperioder og kraftige flommer utløst av klimavariasjoner i Stillehavet (El Niño). Feidene mellom høvdingdømmene intensiveres og det er spor etter invasjon fra Wari-kulturen i høylandet. I inkatiden er Nazca og nabodalene Ica og Chincha redusert til provinser (curacazgo).

Nazcalinjene

Geoglyf fra Nazca.
Denne kolibrien er blant de mest kjente av geoglyfene i Nazca. Den er 260 meter lang.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Figur fra Nazca-linjene.
Dette luftfotoet viser en annen av de mest kjente geoglyfene i Nazca, en edderkopp. Bildet er tatt i 2015.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

I tilknytning til byggingen av vanntransportsystemet i Nazcadalen anla nazcaene en imponerende serie med avbildninger av stiliserte dyr og geometriske figurer samt linjer som gjerne peker mot elveløp eller kilder. De lengste linjene er på 20 km og til sammen skal de måle 1300 km. Geoglyfer finnes en rekke steder langs Perus sørlige stillehavskyst, men de i Nazca, som dekker et område på 450 kvadratkilometer, er de klart mest omfattende.

Linjene er typisk 10-15 cm dype og 30 cm brede. De lages lett ved å slå ned påler og spenne opp ledetråder for så å fjerne det øverste laget av mørk (oksidert) stein og rydde en lys sti gjennom det nakne terrenget. Linjene kan følge elveløp (eller grunnvannsløp) og peke mot et felles punkt ved elver, eller der vann samler seg, eventuelt mot fjelltopper der vannet kommer fra. Linjene i Nazca konvergerer i 62 punkter. Per 2022 var det identifisert 358 figurer som kan være store som fotballbaner. De vanligste er av fugler, gjerne kolibrier og kondorer, det vil si dyr som forbindes med nedbør.

Nazcalinjene er lettest synlige fra luften og ble verdensberømt da fly ble tatt i bruk i kartleggingen fra 1930 og senere. Siden har det versert tre hypoteser omkring hva linjene betyr. For det første at linjene var prosesjonsgater, som nettopp alltid leder fra et samlingssted i rett linje til helligdommen. Slike siq’i (spansk rettskriving: ceque) er svært vanlige over hele Andes, og leder fra bostedet til en wak’a, en helligdom, som gjerne er et opprinnelsessted. I Nazca leder de til hvor vannet kommer fra. Den andre hypotesen har handlet om at linjene peker mot forskjellige astronomiske fenomener, eller de representerer stjernetegn som i sin tur representerer mytiske skapninger. Imidlertid er det under 20 prosent av dem som faktisk peker mot bestemte konstellasjoner (også når man tar høyde for hvor stjernene sto for 1500 år siden).

Den mest sannsynlige forklaringen får man ved å ta i betraktning hvordan dyrene og de geometriske figurene står i forhold til linjene og endepunktene og hvilke betydninger de har hatt i nazcaenes mytologi. Sannsynligvis er geoglyfene ledd i rituell magi ment å tiltrekke seg vann gjennom prosesjoner og ofringer til bestemte tider på året og ikke minst når vannet uteble. I den grad det er mulig å datere linjene (og de underjordiske akveduktene) ser det ut til at arbeidet med dem ble intensivert i tørketidene etter år 550.

Nyere forskning har også vist at selv om linjer og figurer ofte henger sammen og ble laget på samme tid, og dermed krever organisert arbeidskraft, er det ingen overordnet plan som skulle antyde at hele samfunnet sto bak. Snarere har de vært anlagt av mindre enheter som nettopp høvdingdømmer. Til sammen utgjør Nazcadalen et sakralt landskap. Det ble anerkjent som verdensarv av UNESCO i 1994.

Litteratur: Helaine Silverman (2002), Ancient Nazca Settlements and Society, University of Iowa Press.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg