Mercosur, fork. for Mercado Común del Sur, søramerikansk økonomisk fellesskap, medlemmer er Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela (fullverdig medlem fra 4. juli 2006). Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador og Peru har status som assosierte medlemmer. Hovedkvarter i Montevideo, Uruguay. Trådte i kraft 1995. Mercosur-samarbeidet bygger på Asunción-traktaten fra 1991, etter mønster av det gamle EF. I 1995 undertegnet Mercosur og EU en avtale om samarbeid.