Sør-Amerikas historie kan inndeles i tre hovedperioder. En første periode er fra de første menneskene ankom kontintentet, for omtrent 11 000 år siden, til europeerne oppdaget kontintentet rundt 1500. I denne første perioden utvikler samfunnene seg uavhengig av europeisk historie. Det finnes få skriftlige kilder om denne perioden, men arkeologisk forskning kan fortelle oss en god del. Hele artikkelen