Sør-Amerikas historie

Det søramerikanske kontinentet ble folkesatt fra nord for omkring 11 000 år siden. To innvandringsveier synes å være dokumentert: langs vestkysten og Andes-høylandet, og over Venezuelas sletteland (los llanos), langs nordøstkysten så langt som til Amazonas. . Hele artikkelen