Sør-Amerikas historie kan inndeles i tre hovedperioder. En første periode er fra de første menneskene ankom kontintentet, for omtrent 11 000 år siden, til europeerne oppdaget kontintentet rundt 1500. I denne første perioden utvikler samfunnene seg uavhengig av europeisk historie. Det finnes få skriftlige kilder om denne perioden, men arkeologisk forskning kan fortelle oss en god del. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sør-Amerika

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt