Meurthe, elv i Frankrike, Lorraine, tilløp til Moselle (Mosel) fra øst. Meurthe springer ut i Les Vosges på grensen mot Alsace, ca. 450 moh., renner mot nordvest forbi Nancy og munner nedenfor Frouard ut i Moselle, 170 km lang, 3000 km2 nedbørfelt.