Ulike skoler har eksistert på Malta siden 1300-tallet, men først i 1946 ble det obligatorisk grunnskole, og i 1971 gratis videregående skole for alle. Det er obligatorisk skole for alle i alderen 5–16 år. Hoveddelen av det maltesiske utdanningssystemet har vært britisk påvirket. Det er 6-årig barneskole og 7-årig videregående skole. Gratis universitetsutdanning ble innført i 1970 og tilbys av The University of Malta (grunnlagt 1592).