Kronkoloni, betegnelse på britisk koloni der så vel utøvende som lovgivende makt ligger hos den britiske guvernør, utnevnt av kronen, normalt assistert av et råd valgt enten av guvernøren eller kronen. Etter at Hong Kong 1997 ble overlevert Kina, er det bare to kronkolonier igjen: Bermuda og Gibraltar.