Briter, het siden oldtiden innbyggerne av de britiske øyer, men navnet tilhører egentlig dets førangelsaksiske, keltiske befolkning. Navnet innskrenkes undertiden til kymrerne i Wales, utvides stundom til samtlige borgere i Samveldet.