Maltesisk, nasjonalspråket i Malta, en dialekt av arabisk som skrives med det latinske alfabetet. Karakteristisk for maltesisk er den store mengden lånord fra italiensk som gjør det svært vanskelig for en malteser å bli forstått av andre arabisktalende. Arabisk kom til Malta med den muslimske erobringen på 800-tallet. Språket er belagt i skrift fra slutten av 1400-tallet.