Moselkanalen, en utbygging av elven Mosel som 40 m bred kanal i en strekning av 270 km fra Thionville i Frankrike til Koblenz i Tyskland ved utløpet i Rhinen, åpnet 1964. Kanalen har gjort mulig en direkte forsendelse av tungindustrivarer fra Lorraine til Rotterdam.