Økonomi og næringsliv i Kambodsja

Kambodsja er et fattig jordbruksland, der det aller meste av jordbruksarealet brukes til dyrking av ris. Landets økonomi ble nærmest ødelagt under urolighetene og kampene i 1970-årene. Kambodsja hører fortsatt til blant de aller fattigste land i verden. Millioner av landminer, mangel på faglært arbeidskraft og svake administrative strukturer er faktorer som er til hinder for utviklingen.

Turisme har økt i betydning, men næringen er utsatt for store svingninger på grunn av den politiske situasjonen. Kambodsja ble besøkt av ca. 700 000 turister i 2003. De viktigste turistsentrene er Angkor, Sihanoukville og Phnom Penh.

Jordbruk sysselsetter 70 % av den yrkesaktive befolkningen. Etter mange år med et kollektivisert jordbruk, ble den private eiendomsretten til jorden gjeninnført med den nye grunnloven av 1989. Jordbruket hemmes imidlertid av dårlig infrastruktur, dårlig tilgang på gjødningsmidler m.m. Dessuten er det utsatt for hyppige tørke- og flomplager. Ris er det desidert viktigste produktet fra landbruket. I siste del av 1990-årene ble jordbruksarealet utvidet fordi store områder ble ryddet for miner, og i 2000 passerte risproduksjonen 4 mill. tonn. I tillegg til ris dyrkes bl.a. mais, sukkerrør, maniok og bananer. Gummi produseres på gummiplantasjer anlagt av franskmennene i 1920-årene, og er et viktig eksportprodukt.

Tømmer er tradisjonelt et viktig eksportprodukt. Tømmerhogsten har imidlertid vært ute av kontroll, og skogens andel av arealet er redusert fra 73 % i 1965 til 39 % i 1992. I 1993 ble det innført hogstforbud, men hogsten har likevel fortsatt, særlig i grensestrøkene. I 1995 inngikk myndighetene langsiktige avtaler med et malaysisk og et indonesisk foretak om forholdsvis betydelig tømmerhugst. En rapport fra Verdensbanken og FN 1996 kritiserte regjeringens politikk og hevdet at tømmerhogsten er fullstendig miljøødeleggende. Bl.a. har ødeleggelsen av mangroveskoger påført det rike ferskvannsfiske betydelig skade. Det er også antatt at de ødeleggende flommene som har forekommet i landet i 1990-årene er forårsaket av den ukontrollerte tømmerhogsten. Ved er også viktig som brensel.

Fisk er en viktig bestanddel i kostholdet. Den totale fangsten av fisk 1998 var på 122 000 tonn, hvorav ca. 70 % fra ferskvannfiske. Innsjøen Tônlé Sap er et av verdens rikeste områder for ferskvannsfisk. Ødeleggelsen av mangroveskoger har imidlertid rammet ferskvannsfiske hardt og fangstene har gått betydelig ned de siste årene.

Kambodsja har begrensete mineralressurser og kun fosfat og edelstener utvinnes. Det meste av energien kommer fra ved. Det finnes varmekraftverk, men dieselgeneratorer benyttes mye. Kambodsja har et stort vannkraftpotensiale, og byggingen av to kraftverk er igangsatt.

Industrien er beskjeden. Produksjon av klær er eneste industri av betydning foruten noe bearbeiding av landbruksvarer. Mye av industrien har ligget nede siden borgerkrigen, og landet er avhengig av å importere ferdigvarer og industrivarer. Det kom i 1990-årene en del utenlandske investeringer, hovedsakelig fra Thailand og andre sørøstasiatiske land.

Kambodsja har en beskjeden, men økende utenrikshandel. Klær omfatter omtrent halvparten av eksportverdien fulgt av tømmerprodukter og gummi. Petroleumsprodukter er viktigste importvare fulgt av sigaretter og motorsykler. Nær halvparten av eksporten går til USA mens Vietnam, Tyskland og Singapore er andre viktige eksportmarkeder. Viktigste kilder for import er Singapore og Thailand fulgt av Hong Kong, Vietnam og Kina.

Mesteparten av Kambodsjas transportsystem ble ødelagt under borgerkrigen. Landet har to operative jernbanelinjer på til sammen ca. 650 km. Én linje går fra Phnom Penh til Thailand, og en annen fra Phnom Penh til Sihanoukville. Veinettet har også sitt sentrum i Phnom Penh, men er, på grunn av borgerkrigen, svært dårlig vedlikeholdt. Den vestlige og østlige delen av landet ble knyttet sammen for første gang i 2001 med bru over Mekong. Phnom Penh har internasjonal flyplass. Skipstrafikken på elvene og innsjøen Tônlé Sap er i praksis viktigste innenlandske kommunikasjonsmiddel og omfatter til sammen 2400 km. Phnom Penh ligger 320 km fra Mekongs munning, og kan nås av båter med maks dybde på 3,3 m. Sihanoukville ved Thailandbukta er viktigste havn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.