Hegrer er en familie i ordenen pelikan- og hegrefugler. Utbredt med ca. 63 arter hegrer og rørdrumer over hele verden, unntatt i arktiske strøk. 9 arter er observert i Norge, derav 3 arter av rørdrum, foruten to arter som antas å ha unnsluppet fra fangenskap. Bare én art, gråhegre, hekker i Norge. Overveiende store, vadende fugler med lang hals, lange ben og spisst nebb. Under flukten holdes hode og hals trukket inn mellom skuldrene. Mange arter hekker i kolonier, andre enslig. Bygger reir i trær, fjell eller siv. Ungene ligger lenge i reiret og fôres med mat som foreldrene gulper opp. Dyrisk føde, mest fisk.