Utdanningssystemet i Kambodsja består av førskole, ni år grunnskole, tre år videregående opplæring og høyere utdanning.

Kambodsjas grunnlov fastslår at alle skal ha rett til kvalitetsutdanning. Det er offisielt ni år gratis og obligatorisk skolegang. Utdanningsdepartementet i Kambodsja har overordnet ansvar for utdanning til alle landets innbyggere. Tilgangen til utdanning har økt betraktelig fra starten av 2000-tallet.

Utdanningssystemet i Kambodsja har flere utfordringer. Utilstrekkelig offentlig finansiering av utdanning er ett av hovedproblemene. Utdanningssystemet lider av en mangel på kvalifiserte lærere, utilstrekkelige lærefasiliteter og mangel på nødvendig infrastruktur slik som vann og hygienefasiliteter gjør systemet sårbart. Unge jenter og barn med nedsatt funksjonsevne er særlig utsatt. Barnearbeid er også utbredt, som bidrar til at mange barn ikke tar utdanning.

I underkant av 20 prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter, blant kvinnene om lag 25 prosent (2015).

Grunnskole

Barna starter på skolen når de er seks år. Grunnskolen varer i ni år med seks år på barneskolen og tre år ungdomsskole. Ifølge UNICEF, har antallet barn som går i førskole eller barnehage økt betraktelig de siste årene. 43 prosent av barn fra tre til fem år går på førskole eller i barnehage (2018).

Tilgangen til grunnutdanning har økt betraktelig, selv om det finnes store regionale forskjeller. I 2019 gikk 90 prosent av barna i den aktuelle aldersgruppen på barneskolen.

Fag som undervises i på barneskolen er blant annet Khmer, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og fremmedspråk. Khmer er det offisielle undervisningsspråket.

Videregående skole

Den videregående skolen varer i tre år. Det er store forskjeller mellom regioner og mellom kjønn i tilgangen på videregående opplæring. Generelt er kvaliteten på utdanningen lav og tilgangen på lærebøker og annet utstyr liten. Svært mange faller fra utdanningen før videregående opplæring.

Høyere utdanning

Høyere utdanningssystemet i Kambodsja har vært skadelidende som følge av terrorstyret til Røde Khmer. De siste årene har det vært en økning i antall studenter. Man må betale skolepenger for å ta høyere utdanning, dette bidrar til at en akademisk grad er utilgjengelig for mange.

Det kongelige universitetet i Phnom Penh er landets eldste universitet som ble etablert i 1960. Det ble gjenåpnet i 1998. Studenter kan her blant annet studere Khmer litteratur, biologi, kjemi, IKT, geografi, matematikk, filosofi, psykologi og sosiologi.

Historikk

Det franske skolesystemet var rådende til 1960-årene i Kambodsja. I forkant av dette var formell utdanning begrenset til unge gutter som fikk undervisning av buddhistiske munker.

Under terrorstyret til Røde Khmer fra 1974–1979 brøt utdanningssystemet totalt sammen. En stor del av undervisningspersonalet ble drept. Det hevdes at 75 prosent av lærerne og 80 prosent av studentene i høyere utdanningsinstitusjoner enten ble drept eller flyktet fra landet.

Etter 1979 begynte det møysommelige arbeidet med å bygge opp et nytt utdanningssystem. Tidlig på 1980-tallet begynte prosessen under vietnamesisk styre. Utdanningssystemet var da svært likt det vietnamesiske. Grunnskolen og videregående opplæring var begrenset til de som kunne betale skolepenger og det var krav om undervisning i vietnamesisk. I 1986 hadde flere høyere utdanningsinstitusjoner blitt etablert eller gjenåpnet.

Kambodsja ble selvstendig i 1989. Offentlig utdanning ble da gjort gratis til alle innbyggere.

Landet har hatt et stort behov for bistand i arbeidet med å gjenoppbygge utdanningssystemet. Det ble i første omgang satset på programmer for lesing og skriving, og grunnskoleutdanning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg