Etter forfatningen av 1993, senest revidert i 2006, er Kambodsja et enhetsstatlig konstitusjonelt monarki. Kongens personlige posisjon er sterk, og han er mer enn et seremonielt statsoverhode. Kongen velges, når den forrige kongen dør, blant etterkommerne av en av tre tidligere konger. Et tronråd, bestående av presidentene og visepreseidentene i senatet og nasjonalforsamlingen samt statsministeren og de øverste patriarker for to buddhistiske retninger, forestår kongevalget.

Lovgivende myndighet er lagt til et tokammerparlament, som består av en nasjonalforsamling (Radhsphea) med 123 medlemmer, valgt i allmenne valg for fem år, og et senat (Protsaphea eller Sénat) med 61 medlemmer, hvorav 57 velges og fire utpekes; to av kongen og to av nasjonalforsamlingen. Stemmerettsalderen er 18 år. Regjeringen, utnevnt av kongen, er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen i den forstand at den siste kan avsette regjeringen hvis 2/3 av alle forsamlingens medlemmer stemmer for det. Statsministeren utpekes av kongen, etter forslag fra nasjonalforsamlingens president. Statsministeren må komme fra nasjonalforsamlingens største parti. Alle regjeringsmedlemmer må enten sitte i nasjonalforsamlingen eller tilhøre partier representert der.

De to viktigste partiene er FUNCINPEC (Den forente nasjonale front for et uavhengig, nøytralt, fredelig og kooperativt Kambodsja), som står kongen nær, og Kambodsjas folkeparti (CPP), det tidligere sovjetorienterte kommunistpartiet.

Kambodsja er inndelt i 20 provinser (khaitt)og fire byområder (krong), samt 185 distrikter (srok på landet, khan i byene) og mindre enheter kalt henholdsvis khum på landet og sangkat i byene.

Domstolsvesenet ledes av en høyesterettmed to kamre; under denne finnes en appelldomstol, en egen militærdomstol og lokale førsteinstansretter i kommuner og provinser. Rettsvesenet preges av en blanding av fransk-inspirert rett, kongelige dekreter og ulike lovbestemmelser fra kommunisttiden. I senere år har det sivile lovverket blitt utbygd.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.